توان دانش مهرسام

تیم چند تخصصی خبره در فناوری توانبخشی

امیرسالار جعفرپیشه

مدیرعامل


دکترای مهندسی پزشکی بیوالکتریک از دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر جعفرپیشه در زمینه پردازش غیر خطی سیگنال های حیاتی، توسعه سخت افزارهای ثبت داده و فناوری های نوین توانبخشی به ما کمک می کنند.

امین اصغرزاده

رئیس هیات مدیره


دکترای مهندسی پزشکی بیو الکتریک از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اصغرزاده در خصوص طراحی بازی های جدی و هوشمند سازی تجهیزات توانبخشی تیم را یاری می کند

رضا یوسفیان

مدیر تولید


کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

تخصص مهندس یوسفیان طراحی الکترومکانیکی و کنترل کیفیت محصولات است و نقش کلیدی در این خصوص در تیم ما دارند

امیرمسعود جعفرپیشه

نایب رئیس هیات مدیره


کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف
طراحی و پیاده سازی الگوریتم های پردازشی بر عهده مهندس جعفرپیشه است

فاطمه پاشایی

کارشناس فروش


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس پاشایی در طراحی برنامه های کاربردی توانبخشی و مدیریت فروش، پشتیبانی و ارتباط با مشتریان همراه تیم ما هستند

صدف حافظی

کارشناس فروش


کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مهندس حافظی طراحی ارگونومیک محصولات، پشتیبانی و ارتباط با مشتریان و تدوین برنامه های آموزشی-ترویجی و امور بازرگانی و فروش را بر عهده دارند

نیلوفر امیری

طراح صنعتی


کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه شهید بهشتی
طراحی صنعتی محصولات، پیاده سازی ایده های مکانیکی تیم، طراحی و ارزیابی محصولات مکانیکی و کنترل و بهینه سازی آن در تعامل با سایر اعضا تیم چند تخصصی خبره توان دانش مهرسام، بر عهده مهندس امیری است

علیرضا ستاری فر

مدیر پشتیبانی


کارشناسی مهندسی پزشکی
مهندس ستاری فر، پشتیبانی، ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش را بر عهده دارند

سارا افراسیابی

مدیر آموزش و ترویج


کارشناسی ارشد مهندسی توانبخشی
مهندس افراسیابی، تدوین برنامه های آموزشی-ترویجی، برگزاری کارگاه آموزشی، پشتیبانی آموزشی و علمی از کاربران و ارائه محتواهای علمی مرتبط با دستگاه های بیوفیدبک را بر عهده دارند

مهارت های ما

تیم ما متشکل از دوستان خلاق و خوشفکر بسیار زیاد دیگری نیز هست. این تیم آمادگی دارد در پروژه های سفارشی و تحقیقاتی در حوزه فناوری توانبخشی مشارکت کند

  • مشاوره در خصوص به کارگیری فناوری های توانبخشی78%
  • توسعه مجموعه های تحقیقاتی در حوزه توانبخشی97%
  • شخصی سازی تکنولوژی های توانبخشی68%
  • برگزاری کارگاه های فناوری توانبخشی87%