چندین پروژه فناورانه در حوزه های ربات نرم، دستکش هوشمند توانبخشی و … در شرکت دانش بنیان توان دانش مهرسام در حال طی کردن مراحل مختلف طراحی، ساخت و تست بالینی است که تا پایان سال جاری رونمایی خواهند شد.